Στένωση καρωτιδικής αρτηρίας, στένωση ενδοκράνιων αγγείων

 

 
Αντιμετωπίζουμε, επί κατάλληλων ενδείξεων, ελάχιστα επεμβατικά με τοποθέτηση stent στενώσεις καρωτιδικής αρτηρίας και στενώσεις ενδοκράνιων αγγείων, που αποτελούν συχνό αίτιο εγκεφαλικού επεισοδίου.
 
Στενώσεις Καρωτίδων:
 
 
Στενώσεις Καρωτίδων
 
 
 
Στενώσεις Καρωτίδων
 
 
 
Στενώσεις Καρωτίδων